Change Management

Hou iedereen aan boord

Het menselijke aspect staat meer dan 7 op 10 keer in de weg voor het welslagen van een veranderingstraject. Hierop willen we anticiperen door de medewerkers in het vroegste stadium te betrekken en een goede communicatie te verzekeren. 

Heb hierbij aandacht voor je medewerkers: is iedereen nog mee met het nieuwe werken en de projecten en/of processen die worden geïmplementeerd? Een goede voorbereiding is onontbeerlijk en zal de kans op succes tot 6 keer groter maken. Terwijl een project manager vooral aandacht zal hebben voor het technische luik van het project (“on time/on budget”), zal een change manager aandacht hebben voor de menselijke kant. Maar bovenal is het belangrijk dat een project wordt gedragen door een sponsor die voldoende impact heeft op de organisatie. Het is dus onvoldoende om enkel training te voorzien wanneer de nieuwe ERP-software wordt geïmplementeerd want dan loop je het risico dat medewerkers het systeem niet of minder snel adopteren en snel vervallen in oude gewoontes. 

We begeleiden veranderingstrajecten volgens de ADKAR-methode van PROSCI.

Change Management

Hoe beginnen we er aan?

Doe de Belfinity scan & ontdek of je goed op weg bent