Belfinity Change Management

Advies en begeleiding tijdens het volledige proces

Als ‘trusted advisor’ reiken we je een oplossing aan die je kan bekomen door het nemen van interne maatregelen of kunnen we ook extern op zoek gaan naar de beste ‘fit’ hardware, software en services op maat van je organisatie.

We adviseren je graag tijdens het volledige proces. Onze taak beperkt zich niet tot het zoeken en kiezen van een oplossing, ook bij de implementatie en operationele fase blijven we tot je dienst en waken we over gemaakte afspraken.

Het menselijke aspect staat meer dan 7 op 10 keer in de weg voor het welslagen van een veranderingstraject. Hierop willen we anticiperen door de medewerkers in het vroegste stadium te betrekken en een goede communicatie te verzekeren. We zetten actief in op het sensibiliseren van medewerkers door het organiseren van seminaries, workshops, opleiding,...

Maak je deel uit van een lokaal bestuur of een andere organisatie die gebonden is aan de wet der overheidsopdrachten, dan kan je ook hier op jarenlange know-how rekenen. Niet alleen zal je ondersteund worden tijdens de marktverkenning, maar ook zal je bijgestaan worden door een expert met kennis van de ‘do’s en dont’s’ tijdens de volledige procedure.

Groeiende digitalisering

Hoe beginnen we er aan?

Doe de Belfinity scan & ontdek of je goed op weg bent

Belfinity logo
© 2020 Webdesign by Puzzle

Contact Karolien Van Bel | 0472/95.10.44 | karolien@belfinity.be  Kaardeloodstraat 21 bus 4, 9400 Ninove