Werk met een externe Data Protection Officer

GDPR compliance

Dankzij onze certificatie als Data Protection Officer, kunnen we je tijdens het volledige paperless-traject ook adviseren of je als organisatie voldoende maatregelen hebt genomen om een datalek te voorkomen en je dus in regel bent met de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation). 

Heb je nood aan een actiever beleid, ondersteuning of sensibilisering rond GDPR, dan ben je ook hier aan het juiste adres. 

We brengen de afwijkingen in kaart ten opzichte van de minimum normen van de wetgeving. Een risico-analyse en maturiteitsmeting zal de te nemen acties bepalen waaraan dient prioriteit gegeven te worden voor het verder opzetten van een beleid rond GDPR, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het blijven inzetten op sensibiliseren van medewerkers is hier cruciaal daar menselijke fout aan de basis ligt van meer dan 60% van de datalekken. 

Data Protection

Hoe beginnen we er aan?

Doe de Belfinity scan & ontdek of je goed op weg bent