Onze Service Packs

Ontdek de waarde die we te bieden hebben met deze service packs

Service Pack 1 : No Cure No Pay

Uit ervaring weten we dat er heel wat extra besparing en efficiëntie te halen valt uit het analyseren van de huidige situatie m.b.t. printinfrastructuur en printvolumes.

We zijn zelfs zo zeker van de 'quick wins' dat we met deze service pack een gratis analyse van 2 uur voorstellen. Halen we in deze tijd geen extra besparing en efficiëntiewinst boven water, dan worden de uren niet aangerekend. Zoja, dan is onze tijd minstens terugverdiend.

Service Pack 2 : Awareness Maturiteitsmeting

Bevragingstool die een inzicht geeft over de maturiteit van je mensen wanneer het aankomt op kennis, houding en gedrag met betrekking tot wachtwoorden, mail, internet, sociale media, omgaan met informatie en melding van incidenten.

Service Pack 3 : Risico-analyse

Analyseer de risico's voor je organisatie met betrekking tot GDPR met tot doel inzicht te krijgen in:

  • De kritieke bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen van je organisatie
  • De belangrijkste bedreigingen waaraan je organisatie blootstaat
  • De kwetsbaarheden van je organisatie bij de inzet van informatietechnologie en de omgang met vertrouwelijke informatie
  • De kwaliteit van de bestaande beheersmaatregelen op het vlak van risicobeheersing

 

Prijzen van de service packs op aanvraag, graag mailtje sturen naar karolien@belfinity.be

Contacteer mij
Service Packs

Hoe beginnen we er aan?

Doe de Belfinity scan & ontdek of je goed op weg bent