Erkende studies tonen aan dat:

 

1 tot 3% van de totale omzet

wordt gespendeerd aan printkosten. Bespaar 10 tot 30% door het implementeren van een printstrategie.

11% van veiligheidsincidenten

zijn printgerelateerd. Printgerelateerde incidenten behoren tot de top 5 security risico's.

30% van de werkdag

gaat verloren door het zoeken naar informatie. Dat is 2.5 uur aan verdwenen productiviteit.


Dus, wil je besparen op printkosten, het risico op een printgerelateerd security incident tot een minimum beperken, en de tijd die je medewerkers doorbrengen met het opzoeken van informatie aanzienlijk verminderen, dan ben je bij Belfinity aan het juiste adres!

Ontdek de waarde die we brengen met deze service packs

Service Pack 1 : No Cure No Pay

Denk je dat je goed bezig bent? Uit ervaring weten we dat er heel wat extra besparing en efficiëntie te halen valt uit het analyseren van de huidige situatie m.b.t. printinfrastructuur en printvolumes.

We zijn zelfs zo zeker van de 'quick wins' dat we met deze service pack een gratis analyse van 2 uur voorstellen. Halen we in deze tijd geen extra besparing en efficiëntiewinst boven water, dan worden de uren niet aangerekend. Zoja, dan is onze tijd minstens terugverdiend.

Service Pack 2 : Awareness Maturiteitsmeting

Bevragingstool die een inzicht geeft over de maturiteit van je mensen wanneer het aankomt op kennis, houding en gedrag met betrekking tot wachtwoorden, mail, internet, sociale media, omgaan met informatie en melding van incidenten.

Service Pack 3 : Risicoanalyse

Analyseer de risico's voor je organisatie met betrekking tot GDPR met tot doel inzicht te krijgen in:

  • De kritieke bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen van je organisatie
  • De belangrijkste bedreigingen waaraan je organisatie blootstaat
  • De kwetsbaarheden van je organisatie bij de inzet van informatietechnologie en de omgang met vertrouwelijke informatie
  • De kwaliteit van de bestaande beheersmaatregelen op het vlak van risicobeheersing

 

Prijzen van de service packs op aanvraag. Stuur een mailtje naar karolien@belfinity.be  

 

Hoe begin ik aan paperless?

Simpel, door het proces stap per stap aan te pakken. Met de Belfinity scan zal je al een goed beeld krijgen waar je momenteel staat en wat je precies kan optimaliseren.

Evolueer naar paperless door het afbouwen van printinfrastructuur en het implementeren van een printstrategie. Toon ambitie met paperless op de agenda en laat de situatie niet hoe ze is, ook al ben je al goed bezig. Hier valt meer besparing en efficiëntie uit te halen dan je zou denken. 

Digitaliseren zonder concreet plan is zoals schaken in het donker. Laat paperless een concrete stap zijn van het digitaliseringstraject. 

 

Advies en begeleiding tijdens het volledige proces

Als ‘trusted advisor’ reiken we je een oplossing aan die je kan bekomen door het nemen van interne maatregelen of kunnen we ook extern op zoek gaan naar de beste ‘fit’ hardware, software en services op maat van je organisatie.

We adviseren je graag tijdens het volledige proces. Onze taak beperkt zich niet tot het zoeken en kiezen van een oplossing, ook bij de implementatie en operationele fase blijven we tot je dienst en waken we over gemaakte afspraken.

Het menselijke aspect staat meer dan 7 op 10 keer in de weg voor het welslagen van een veranderingstraject. Hierop willen we anticiperen door de medewerkers in het vroegste stadium te betrekken en een goede communicatie te verzekeren. We zetten actief in op het sensibiliseren van medewerkers door het organiseren van seminaries, workshops, opleiding,...

Maak je deel uit van een lokaal bestuur of een andere organisatie die gebonden is aan de wet der overheidsopdrachten, dan kan je ook hier op jarenlange know-how rekenen. Niet alleen zal je ondersteund worden tijdens de marktverkenning, maar ook zal je bijgestaan worden door een expert met kennis van de ‘do’s en dont’s’ tijdens de volledige procedure.

Evolutie richting paperless

De lockdown-maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er meer nood is aan  collaboration tools, digitale workflows en cloud-oplossingen. 

Samen werken we aan een concreet stappenplan om bestaande printinfrastructuur en administratieve processen aan te passen aan de nieuwe realiteit van social distancing en flexwerken. 

Hierbij willen we binnen een realistische timing:

  • Komaf maken met tijdrovende en onveilige administratieve processen op papier
  • Besparen op de kosten van dure printinfrastructuur die tegenwoordig misschien al veel minder wordt gebruikt
  • Zorgen voor een optimale beveiliging van printers en data

Bouw aan maximale security

Bouw maximale security in met betrekking tot de printinfrastructuur en verspreiding van informatie op papier en digitaal. Printers blijken nog vaak de zwakke schakel te zijn in de netwerkbeveiliging.

Tijdens het volledige paperless-traject kunnen we je ook adviseren of je als organisatie voldoende maatregelen hebt genomen om een datalek te voorkomen en je dus in regel bent met de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation). 

Het blijven inzetten op sensibiliseren van medewerkers is hier cruciaal daar menselijke fout aan de basis ligt van meer dan 60% van de datalekken. Samen kijken we welke stappen we kunnen zetten en hoe matuur de organisatie momenteel is. 

We bouwen aan 'cyber security awareness' bij directie en middenkader door het spelen van een spel (2 uur simulatie) gebaseerd op een waargebeurde hack.   

 

Hoe beginnen we er aan?

Doe de Belfinity scan & ontdek of je goed op weg bent