Duurzaamheid concreet maken? Zo doe je dat!

Duurzaamheid concreet maken? Zo doe je dat!

Paperless, Over Belfinity
07 Jul 2021

Tijdens Netwekkers, een online netwerkevent met als thema “duurzaamheid”, dat een poosje geleden werd georganiseerd door VOKA, kwam naar boven dat onze ondernemingen toch worstelen om duurzaamheid concreet te maken binnen hun beleid. Laat staan hoe ze medewerkers hierbij kunnen actief betrekken en stimuleren hun steentje bij te dragen. Vaak blijft het bij wollige presentaties of kreten waarbij niemand zich echt aangesproken voelt. Bedrijven haken nog te vaak af wanneer ze moeten investeren in duurzaamheid. Duurzaam zijn blijft momenteel nog te veel een “nice-to-have” en is zeker nog geen “must-have”. Hoewel er wél al veel moeite wordt gedaan om een duurzaam verhaal te laten zien aan klanten in jaarverslagen en op websites, is er nog een lange weg te gaan.

Ook de Vlaamse Overheid wil duidelijk van duurzaamheid een prioriteit maken, naast digitalisering. Bij de voorstelling van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' blijkt dat 1,2 miljard euro opzijgelegd wordt voor klimaat en duurzaamheid en 800 miljoen voor de digitale transformatie.

Daarnaast is het ook écht nodig, het gaat niet goed met ons klimaat. We vernemen dagelijks berichten in het nieuws over de gevolgen van klimaatverandering. Alle maatregelen die je organisatie of je zelf kan nemen om de ecologische voetafdruk te verkleinen zijn broodnodig.

Githa Praet, Algemeen Directeur bij Zorgband Leie en Schelde verwoordde het “spot-on” in haar getuigenis over de samenwerking met Belfinity: “een must voor wie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt”. Een duurzaam printbeleid toepassen is een perfect voorbeeld van hoe digitalisering en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Dankzij de prestatie-indicatoren en periodieke opvolging, kan de besparing pas écht concreet worden. Naast de budgettaire besparing, spreken we hierbij voornamelijk over de besparing op gebied van papier en energie. En nu wordt het interessant: minder papier betekent minder afval en minder grondstoffen. En het leuke is dat je dat kan berekenen hoeveel bomen je op die manier uitspaart. Bij Zorgband Leie en Schelde zal het papierverbruik dalen van 11 paletten naar 6 paletten per jaar en zullen ze het eerste jaar dus 9 bomen uitsparen dankzij deze aanpak. En hoe origineel zou het niet zijn om deze bomen opnieuw aan te planten zodat de voordelen van deze aanpak zichtbaar worden voor iedereen en dan bedoel ik niet alleen medewerkers, maar ook klanten, sollicitanten, leveranciers, partners,... Dit behoort allemaal tot de mogelijkheden en zo toon je als organisatie concreet aan dat je ook aandacht hebt voor je interne werking op vlak van duurzaamheid.

De papierbesparing is één aspect, ik was bij onze kennismaking meteen overtuigd van de meerwaarde die Duurzaam Kantoor te bieden heeft via haar “office scan”. Dankzij onze samenwerking kunnen we nu een totaalbeeld bieden aan onze klanten, waarbij de papierbesparing uiteraard een onderdeel is, maar wat met IT, water, ander afval, inrichting, schoonmaken en gezond werken? Tijdens zo’n “office scan” kom je te weten waar je nu staat en welke stappen je kan zetten naar een duurzaam kantoor. Dit hoeft zeker geen traject van lange duur te zijn en met het verkregen advies ben je meteen voor 100% op de hoogte.

Wil je ook graag weten wat zo een office scan jou of duurzaam printbeleid jou kan opleveren? Neem dan zeker contact met Karolien Van Bel op karolien@belfinity.be of 0472/95.10.44