Waarom ik Belfinity heb opgericht

Waarom ik Belfinity heb opgericht

Paperless, Over Belfinity
16 Apr 2020

De afgelopen 14 jaar heb ik bij printerfabricanten (Canon, Ricoh-groep) gewerkt in een commerciële functie en heb ik de markt de laatste jaren enorm zien veranderen: minder toestellen worden afgenomen, printvolumes nemen af, prijzen onder druk.

Er is nood aan een duurzaam beleid en meer efficiëntie in administratieve bedrijfsprocessen waardoor klanten sneller kunnen bediend worden. De digitale transformatie zet zich voort en terwijl digitalisering al bij heel wat van onze organisaties opgenomen is in de strategische doelstellingen, is het vaak nog worstelen op de werkvloer met hoe hieraan concreet invulling te geven. Zo ben ik op het idee gekomen om Belfinity op te richten en mijn kennis en ervaring ten dienste te stellen aan organisaties die willen evolueren naar een veilige en papierloze werkplek. 

De noodzaak om zo snel mogelijk de nieuwe ‘post-corona’ werkplek te implementeren zal ongetwijfeld nog voor de heropstart bij veel van jullie organisaties op de agenda staan. Ik zou hierbij met een zeer kritisch oog naar het printbudget kijken. Nu pleit ik zeker niet voor de ‘harakiri’-methode, maar koppel hier wel zeker een strategie aan om printinfrastructuur af te bouwen en te optimaliseren. Het is net hier dat ik met Belfinity jullie kan ondersteunen gezien jullie dit werk kunnen overlaten aan een onafhankelijk expert met 10+ jaar ervaring in de sector

Niet enkel zie ik hier vanuit mijn eigen ervaring de noodzaak van in, dit wordt ook onderbouwd door erkende studies:

·        1 à 3% van de totale omzet van bedrijven wordt gespendeerd aan printkosten. Men kan 10 tot 30% besparen door het implementeren van een printstrategie (bron: Gartner)

·        Print beschouwd wordt als één van de top security risico’s binnen een organisatie. 11% van alle security incidenten zijn printgerelateerd (bron: Quocirca)

·        Een bediende spendeert ongeveer 2,5 uur per dag, gemiddeld 30% van de werkdag dus, aan het zoeken van informatie (bron: IDC)

Wie nog met de handen in het haar zit over welke maatregelen te nemen in functie van een wendbare en meer digitale organisatie bij heropstart, dan is beginnen met het printbudget en het in kaart brengen van de printinfrastructuur een mooi vertrekpunt. Ik kan uit ervaring meespreken dat dit bij heel wat organisaties kennis is die misschien wel gekend is, maar waarmee jammer genoeg niets gedaan wordt. Benieuwd waarover ik spreek, vul zeker eens de Belfinity-scan in.

Met Belfinity wil ik dus geen hardware of software verkopen/implementeren/supporteren, maar wel begeleiding en ontzorging bieden voor de afbouw, optimalisatie en beveiliging van printinfrastructuur en administratieve processen. Met andere woorden zal ik fungeren als onafhankelijk adviserend verbindingspersoon naar een bepaalde oplossing van hardware/software/diensten. Jullie kunnen rekenen op onafhankelijke expertise tijdens de volledige cyclus: van marktonderzoek, aanschaf, implementatie tot operationele fase. 

En zo hebben jullie ineens de verklaring van de naam Belfinity mee: mijzelf en het tijdloze, toekomstgerichte en niet mainstream aspect à la ‘data’ of ‘digi’. Ook benieuwd naar een lange termijn partnership met Belfinity, ‘I am just a click away’