Ontdek de waarde die we brengen met deze service packs

Service Pack 1 : No Cure No Pay

Denk je dat je goed bezig bent? Uit ervaring weten we dat er heel wat extra besparing en efficiëntie te halen valt uit het analyseren van de huidige situatie m.b.t. printinfrastructuur en printvolumes.

We zijn zelfs zo zeker van de 'quick wins' dat we met deze service pack een gratis analyse van 2 uur voorstellen. Halen we in deze tijd geen extra besparing en efficiëntiewinst boven water, dan worden de uren niet aangerekend. Zoja, dan is onze tijd minstens terugverdiend.

Service Pack 2 : Awareness Maturiteitsmeting

Bevragingstool die een inzicht geeft over de maturiteit van je mensen wanneer het aankomt op kennis, houding en gedrag met betrekking tot wachtwoorden, mail, internet, sociale media, omgaan met informatie en melding van incidenten.

Service Pack 3 : Risico-analyse

Analyseer de risico's voor je organisatie met betrekking tot GDPR met tot doel inzicht te krijgen in:

  • De kritieke bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen van je organisatie
  • De belangrijkste bedreigingen waaraan je organisatie blootstaat
  • De kwetsbaarheden van je organisatie bij de inzet van informatietechnologie en de omgang met vertrouwelijke informatie
  • De kwaliteit van de bestaande beheersmaatregelen op het vlak van risicobeheersing

 

Prijzen van de service packs op aanvraag. Stuur een mailtje naar karolien@belfinity.be  

 

Onze aanpak

Simpel, door het proces stap per stap aan te pakken. Met de Belfinity scan zal je al een goed beeld krijgen waar je momenteel staat en wat je precies kan optimaliseren.

Toon ambitie met bewust op 'paperless' te focussen naast lopende digitaliseringsprojecten. Belfinity staat je bij en helpt je een strategie op te stellen om minder te printen en ervoor te zorgen dat afspraken gekend zijn en worden nageleefd.   

Hierbij willen we binnen een realistische timing:

  • Komaf maken met tijdrovende en onveilige administratieve processen op papier
  • Besparen op de kosten van dure printinfrastructuur die door het telewerken misschien al veel minder wordt gebruikt
  • Zorgen voor een optimale beveiliging van printers en data

Bouw maximale security in met betrekking tot de printinfrastructuur en verspreiding van informatie op papier en digitaal. Printers blijken nog vaak de zwakke schakel te zijn in de netwerkbeveiliging.

Advies en begeleiding tijdens het volledige proces

Als ‘trusted advisor’ reiken we je een oplossing aan die je kan bekomen door het nemen van interne maatregelen of kunnen we ook extern op zoek gaan naar de beste ‘fit’ hardware, software en services op maat van je organisatie.

We adviseren je graag tijdens het volledige proces. Onze taak beperkt zich niet tot het zoeken en kiezen van een oplossing, ook bij de implementatie en operationele fase blijven we tot je dienst en waken we over gemaakte afspraken.

Het menselijke aspect staat meer dan 7 op 10 keer in de weg voor het welslagen van een veranderingstraject. Hierop willen we anticiperen door de medewerkers in het vroegste stadium te betrekken en een goede communicatie te verzekeren. We zetten actief in op het sensibiliseren van medewerkers door het organiseren van seminaries, workshops, opleiding,...

Maak je deel uit van een lokaal bestuur of een andere organisatie die gebonden is aan de wet der overheidsopdrachten, dan kan je ook hier op jarenlange know-how rekenen. Niet alleen zal je ondersteund worden tijdens de marktverkenning, maar ook zal je bijgestaan worden door een expert met kennis van de ‘do’s en dont’s’ tijdens de volledige procedure.

GDPR compliancy verzekerd

Dankzij onze certificatie als Data Protection Officer, kunnen we je tijdens het volledige paperless-traject ook adviseren of je als organisatie voldoende maatregelen hebt genomen om een datalek te voorkomen en je dus in regel bent met de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation). 

Heb je nood aan een actiever beleid, ondersteuning of sensibilisering rond GDPR, dan ben je ook hier aan het juiste adres. 

We brengen de afwijkingen in kaart ten opzichte van de minimum normen van de wetgeving. Een risico-analyse en maturiteitsmeting zal de te nemen acties bepalen waaraan dient prioriteit gegeven te worden voor het verder opzetten van een beleid rond GDPR, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het blijven inzetten op sensibiliseren van medewerkers is hier cruciaal daar menselijke fout aan de basis ligt van meer dan 60% van de datalekken. 

Weet waar je aan toe bent als je organisatie wordt gehackt

Cyber security awareness hangt nauw samen met informatieveiligheid en is een logische maatregel ter verhoging van het bewustzijn rond data privacy. De menselijkse factor blijkt nog steeds aan de basis te liggen van de stijgende cijfers van hackings en datalekken, een element waaraan voldoende aandacht moet besteed worden nu we met zijn allen meer digitaal werken. 

Het creëren van cyber security awareness voor directie en kaderleden is één van de initiatieven die je kan nemen om voorbereid te zijn in geval van een hacking.

KIPS game (Kaspersky Interactive Protection Simulation) is een dynamisch awareness programma gebaseerd op het principe 'al doende leert men'.

Deze simulatie van 2 uur is gebaseerd op waargebeurde hacks en zal je inspireren hoe zo productief mogelijk te kunnen blijven verder werken en zo weinig mogelijk geld uit te geven in een dergelijke situatie. 

KIPS game bevordert team spirit, vraagt engagement, is fun en zal veel meer blijven hangen dan een e-learning methode. Je hoeft niet technisch aangelegd te zijn om deel te nemen aan de KIPS game. Er kunnen tot maximaal 50 personen deelnemen aan een sessie. 

 

Hoe beginnen we er aan?

Doe de Belfinity scan & ontdek of je goed op weg bent